Služby

Drevené výrobky, CNC frézovanie, workshopy

V dielni okrem vlastných výrobkov ponúkam aj ďalšie služby ako :

  • spoluprácu vo vývoji a výrobe drevených dielov, alebo hotových výrobkov
  • návrh, tvorba výkresov a podkladov k CNC výrobe
  • malovýroba aj sériová výroba rôznych výrobkov alebo ich častí
  • CNC frézovanie na základe dodaných podkladov bez ďalšieho spracovania
  • CNC frézovanie na základe dodaných podkladov s ďalším finalizovaním výrobku
  • predaj a formátovanie plošných materiálov podľa požiadaviek (okrem drevotriesky)
  • tvorivé dielne / workshopy pre deti, mládež, dospelých aj skupiny (INFO)